November 12, 2020, 10:34 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://twitter.com/realadamgold/status/1326968864995938306

תזכורת רלוונטית:

"טענתי היא כי במדינה המנהלית חשיבותו של המנהל הציבורי ראשונה במעלה. לפיכך חשוב שהדרג הפקידותי יכיר בכוחו לעצב מדיניות בנושאים קרדינליים. המגמה החשובה היא העתקת מרכז הכוח השלטוני ויכולת ההכרעה המעשית בשאלות של מדיניות, מהדרג הפוליטי הנבחר לדרג הפקידותי הממונה. תהליכים אלו מתרחשים במסווה של נייטרליות ושל מומחיות אובייקטיבית, תוך עקיפת ההליך הדמוקרטי וסיכונו, מבלי ליתן דין וחשבון לציבור הרחב שגורלו נקבע בדרג הפקידותי."

דינה זילבר, "בירוקרטיה כפוליטיקה".

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *