November 11, 2020, 3:04 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

שימו לב לשימוש של מכונת התעמולה ב"השלכה":

השלכה (פרויקציה) היא מנגנון הגנה אישי, בו משליך האדם את הצדדים השליליים באישיותו אל עבר העולם שמחוצה לו, מייחס אותם לאנשים אחרים, וכך יכול להתעלם מראיית תכונותיו ודחפיו השליליים.
https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%94_(%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)

כשמשלבים את זה עם נרקסיזם קיצוני מקבלים שילוב מסוכן במיוחד, אלא שהוא מסוכן בעיקר עבור מכונת התעמולה עצמה, שכן התכונות הללו מרחיקות אותם פעם אחר פעם מ"הבבון הילידי".

הגנרל מייקל פלין תיאר זאת בצורה הטובה ביותר בנאום #הלוחמים_הדיגיטליים המפורסם שלו:

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *