October 8, 2020, 2:54 am

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜

讛讗诐 讛诪驻诇讙讛 讛拽讜诪讜谞讬住讟讬转 讛住讬谞讬转 诪讜讚讬注讛 诇谞讜 讘讙诇讜讬 讘诪讬 讛讬讗 转讜诪讻转?

#转专讗讜_诪讜驻转注讬诐

讻砖住讙谉 讛谞砖讬讗 驻谞住 讚讬讘专 注诇 住讬谉 讘讚讬讘讬讬讟 讛诇讬诇讛, 讛砖讬谞讬诐 爪讬谞讝专讜 讗转 讚讘专讬讜, 讜讛讞讝讬专讜 讗转 讛砖讬讚讜专 诇讗讞专 砖住讬讬诐 诇讚讘专 讜拽诪讗诇讛 讛讗专讬住 讛诪讜注诪讚转 转讞转 讘讬讬讚谉 注谞转讛 诇讜.

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *