October 6, 2020, 4:06 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃毃

https://rotter.net/forum/scoops1/658917.shtml

讛讗诐 讝讛 拽砖讜专 诇'讞讘专讛 拽讚讬砖讗" 讗讜 砖讝讛 拽砖讜专 诇讛谞讚住转 诪住驻专讬诐 砖诇 诪砖专讚 讛讘专讬讗讜转 (注"砖 诇讝诇讬 讜拽住谞专)?

讛讗诐 诪砖专讚 讛讘专讬讗讜转 (注"砖 诇讝诇讬 讜拽住谞专) 讛讜讗 讞诇拽 诪讛讛驻讬讻讛 讛砖诇讟讜谞讬转 讘讞住讜转 讜讬专讜住 讛拽讜专讜谞讛 讛住讬谞讬?

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *