October 29, 2020, 5:40 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜

砖讗谞诇 专讬讜谉 诪专砖转 oan 诪讗砖专转 砖讘驻讜专讜诪讬诐 讛讗谞讜谞讬诪讬讬诐 讜讘专砖转讜转 讛讞讘专转讬讜转 讻讘专 讬讚注讜 – 讛拽讟讬谞讛 砖"诪讻讻讘转" 注诐 讛讗谞讟专 讘讬讬讚谉 讘转讻谞讬诐 讛驻讚讜驻讬诇讬讬诐 讘诇驻讟讜驻 砖诇讜 讛讬讗 谞讟诇讬 讗讞讬讬谞讬转讜.

https://parler.com/post/2ca569660be14cffa3284ca37e845fa4

#LaptopFromHell
#biden_crime_family
#bidengate
#pedogate
#red_october

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *