October 27, 2020, 9:32 am

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

לפי אבי זלינגר, השופט נועם סולברג שדן בעתירה של ה"תנועה לאיכות השלטון", שכאמור מומנה על ידי הקרן החדשה וקרנות זרות נוספות ולאחרונה מומנה על ידי מוריס קהאן ואילן שילוח, היה מעורב כרשם הפרוטוקול **בזיכוי של אבישי רביב ה"שמפניה" שלנו.

מדוע כמות כה גדולה של אנשים שהיו מעורבים בפרשת רצח רבין וטיוחה, מעורבים גם בתפירת תיקי נתניהו ובעתירות של "התנועה לאיכות השלטון"?

מדוע אבי בניהו ואחרים לכאורה לא מסרו תצהירים לגבי מה שארע ברצח רבין, אף על פי שכיום הם מעידים על כך שהם היו עדים לארוע?
https://www.facebook.com/kerenout/posts/727071464551981

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *