October 27, 2020, 4:31 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃敟

讛讜讚注讜转 讚讜讗"诇 砖诇 诪诪砖诇 讗讜讘诪讛 砖砖讜讞专专讜 讝讛 注转讛 讞讜砖驻讜转 讚讜讗专 讗诇拽讟专讜谞讬 诪- 18 讘诪讗讬 2016 诪砖讜诇讞 讞住讜讬 诇注诪讜住 讛讜讻砖讟讬讬谉, 讬讜注爪讜 讛专讗砖讬 砖诇 住讙谉 讛谞砖讬讗 讙'讜 讘讬讬讚谉 讘谞讜砖讗 诪讚讬谞讬讜转 讛讗谞专讙讬讛 讘讗讜拽专讗讬谞讛, 转讞转 讛谞讜砖讗 "讞讚砖讜转 讘讜专讬住诪讛 讚讘讜谉 讗专爪'专", 砖讜转驻讜 砖诇 讛讗谞讟专.

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *