October 25, 2020, 8:24 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

והנה תגובה ראשונה חמורה ודרמטית על עבירות הבניה הנטענות של אסתר חיות מפי בכירים בבית המשפט העליון:
"[במסגרת החומרה של הטיפול יש לשקול] שיקולים הנוגעים לשמירה על שלטון החוק ושלילת עבריינות בנייה, אשר למרבה הצער התדרדרה במקומותינו לכדי "מכת מדינה"..
עברייני הבנייה עושים דין לעצמם ומעמידים הן את הציבור והן את גורמי הממסד הרלוונטיים בפני עובדה מוגמרת של מבנים החורגים מתוכניות הבנייה המאושרות.
בכך פוגעים עברייני הבנייה בתכנון הראוי שעליו עמלו מוסדות התכנון ולא פחות מכך בשלטון החוק, בציבור ובסביבה. הצורך להגן על שלטון החוק והצורך להרתיע עברייני בנייה נושאים, איפוא, משקל חשוב.."

(דבריה של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, עעמ 9387/17, פסקה 19)

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *