October 25, 2020, 3:20 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜

转专讗讜 诪讛 讬砖 诇谞讜 讻讗谉:
1. 专讜讚讬 讙'讜诇讬讗谞讬 讬讞讚 注诐 讛诪讚诇讬祝 讛讟讬讬讜讗谞讬 砖讞砖祝 讘砖讬讚讜专 讞讬 讗转 拽讬讜诐 讛讻讜谞谞讬诐 讛拽砖讬讞讬诐 讛诪驻诇讬诇讬诐 谞讙讚 讛讘讬讬讚谞讬诐 注讜讚 讘住驻讟诪讘专.

2. 讘诪专讗讛 讬砖 讗转 讛讜讬专讜诇讜讙讬转 讚专' 诇讬 诪谞讙 讬讗谉, 讞讜砖驻转 讛砖讞讬转讜讬转 讛住讬谞讬转 砖注专拽讛 讜讛讬讗 讟讜注谞转 砖讬砖 诇讛 讛讜讻讞讜转 讞讚 诪砖诪注讬讜转 砖讜讬专讜住 讛拽讜专讜谞讛 讛住讬谞讬 讛讜谞讚住 讘诪讻讜谉 讛讜讬专讜诇讜讙讬 讘讜讜讛讗谉.

3. 诪讗讞讜专讛 讗谞讜 专讜讗讬诐 讗转 住讟讬讘 讘讗谞讜谉 砖驻注讬诇 诪讗讜讚 诪讗讞讜专讬 讛拽诇注讬诐 讻讞诇拽 诪拽诪驻讬讬谉 讛专砖转 砖诇 讟专讗诪驻

Nothing can stop what is coming.

#red_october

11.9.2020 Sonderausgabe am Jahrestag 11. September

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *