October 14, 2020, 1:44 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

https://twitter.com/YairNetanyahu/status/1316327367724408837

讛诪讻讜谉 讛讬砖专讗诇讬 诇讚诪讜拽专讟讬讛 谞讜住讚 注诇 讬讚讬 讗专讬拽 讻专诪讜谉, 讘讘讬转讜 讘住讘讬讜谉 讛转讻谞住 "驻讜专讜诐 讛驻诇讜诇讛" 讘驻讙讬砖讛 讛讬讚讜注讛 诇砖诪爪讛.

1+1=2?

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *