October 1, 2020, 5:37 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜

诪转讞诪诐 砖诐 讘讙讝专转 讛讘讜讘讜转 砖诇 砖诇讗祝:
诪讬拽讬 讙谞讜专 讘讞拽讬专转讜 讘转讬拽 3000: "砖专讜谉 砖诇讜诐 (诪拽讜专讘讜 砖诇 讗讘讬讙讚讜专 诇讬讘专诪谉) 讘讬拽砖 300 讗诇祝 讬讜专讜 诇拽讬讚讜诐 注住拽转 讻诇讬 讛砖讬讟, 诇讗 讬讜讚注 诪讬 讛讬讛 讗诪讜专 诇讞诇讜拽 讗转 讛讻住祝" 鈻 砖诇讜诐: "砖拽专 诪讜讞诇讟" 鈻 诪砖讛 讬注诇讜谉: "诇讬讘专诪谉 谞讬住讛 诇讛转注专讘" 鈻 诇讬讘专诪谉: "诪注讜诇诐 诇讗 注专讻转讬 驻讙讬砖讜转 注诐 讙谞讜专 讜诇讗 砖讜讞讞转讬 讗讬转讜 讘讟诇驻讜谉"

https://www.themarker.com/law/.premium.highlight-MAGAZINE-1.9200756

诪讚讜讘专 讘讻转讘讛 讘转砖诇讜诐, 谞讬转谉 诇拽专讜讗 讗转 注讬拽专讬讛 讘砖专砖讜专 讛讘讗:

诪讚讜注 驻专拽诇讬讟讜转 讜拽住谞专 诪讗转专讙转 讗转 诇讬讘专诪谉 讜讗谞砖讬讜?

讛讗诐 讝讛 诪砖讜诐 砖讬砖 诇讛诐 转驻拽讬讚 讞砖讜讘 讘讛驻讬讻讛 讛砖诇讟讜谞讬转?

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *