September 9, 2020, 8:09 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

כל הדרכים מובילות לרות דוד:

שוקי משעול, חושף השחיתויות מראשות המסים (פרשת רפי רותם) שנתפר על ידי רות דוד, יודע לאן הכל מוביל:

רות דוד הייתה נציגת היועמ"ש מיכאל בן יאיר (שרצה "לתקוע את הפאשיסט" יעקב נאמן) בועדת שמגר, לטיוח רצח רבין:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%95%D7%93

רות דוד היא תיבת פנדורה משום שכל פרשיות השחיתות של הדיפ סטייט הישראלי עוברות לכאורה דרכה, ונפילתה תפיל את כל בית הקלפים:

(לידיעת היועץ המשפטי- המסמכים בידינו)מארק ריץ מימן את קמפיין הבחירות של אהוד ברק ב1999 (עמותות ברק) ותרומות לקלינטון,…

Posted by ‎מוציאים את הקרן החדשה מישראל.‎ on Friday, 23 August 2019

כשמישהו מאותרג בצורה כזו, תמיד שאלו את עצמכם "למה משתלם לדיפ סטייט לאתרג אותו".

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.