September 8, 2020, 3:05 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

כתבה שלנו מ- 2019 על הקשר המושחת בין הדמוקרטים, עמק הסיליקון ועולם הסחר בבני אדם של פרשת #פיצהגייט:

פיצה-גייט: עמק הסיליקון והדמוקרטים של הילארי מתחילים לחטוף כתבי אישום והקפאת נכסים בגין סחר בילדים

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.