September 7, 2020, 6:54 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

וזו הזדמנות חשובה לתקן עיוות מושגי יסודי: שי ניצן, למברגר, מנדלבליט בן ארי ועוזריהם הם לא 'המדינה'. הם פקידי מדינה שנשכרו לעבוד עבור כולנו. מי שמבקר אותם לא "תוקף את המדינה" אלא פועל ליצירת מערכת ראויה יותר. אם הציבור הרחב תובע במשך שנים – על בסיס מכלול רחב של ראיות, עדויות, נתונים וחשיפות – תיקון מקיף ושורשי במערכת אכיפת החוק הרקובה, הוא לא פועל נגד 'המדינה' אלא לטובתה המובהקת. בהשאלה מאוסקר ויילד, אסור שהממלכתיות תהפוך למפלטו של המושחת.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.