September 7, 2020, 6:51 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

כדאי להזכיר: השקרן הכרוני הזה היה פרקליט המדינה. הכריע גורלות של אנשים, הרס חיים במחי החלטה או חתימה, החליט במחי 'שיקול דעת' או 'סבירות' על סוגיות הרות גורל. אדם מושחת מהיסוד ניהל במשך שנים את מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל. טרגדיה לאומית.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.