September 7, 2020, 11:14 am

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜

讗讬诇谞讛 专讗讚讛 (讗诪讗 砖诇 转讗讬专):
"讛驻专拽诇讬讟讜转 讛爪讬讙讛 诇讘讬转 讛诪砖驻讟 转诪诇讬诇讬诐 注专讜讻讬诐 讘爪讜专讛 讞诇拽讬转"

谞砖诪注 诪讜讻专?
讘专讜讻讬诐 讛讘讗讬诐 诇驻专拽诇讬讟讜转 讜拽住谞专.

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *