September 7, 2020, 10:44 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

החשיפה של עמית סגל מהיום מכניסה לקונטקסט את דבריה של "שרת המשפטים האמיצה" איילת שקד, שטענה פעם אחר פעם שמנדלבליט את שי ניצן הם אנשים ישרים:

כעת ברור יותר מתמיד מדוע היא סרבה

מיכאל בן ארי מסביר לנו בדיוק מה קורה כאן, ואיזה מיזם עתיד להכשל אם תפירת התיקים תתרסק:

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.