September 26, 2020, 6:42 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃殏

讜讘讬谞转讬讬诐, #专讻讘转_讛诪讙专驻转讗讜转 诇讗 注讜爪专转!

诪讜驻注 讛讗讬诪讬诐 砖诇 爪'讬拽讬

驻专拽 讞讚砖 讘住讚专转 讛讻转讘讜转 砖诇谞讜 注诇 讛专砖转 砖诇 专讜注讬 "爪'讬拽讬" 讗专讚, 讜讛驻注诐:
"诪讜驻注 讛讗讬诪讬诐 砖诇 爪'讬拽讬".

讛讗诐 诪讚讜讘专 讻讗谉 讘讗驻砖讟讬讬谉 讛讬砖专讗诇讬?

#诪讙专驻转讗_爪讚拽

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *