September 24, 2020, 6:19 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜

专拽 讚讬讘专谞讜.
讛讞谉拽专 讛诪讬讜讞讚 讙'讜谉 讚讜专讛讗诐 讗讬诪抓 讞诇拽讬诐 诪讛讞拽讬专讛 砖诇 讙'讜谉 讛讬讜讘专 谞讙讚 讛拽专谉 砖诇 讛拽诇讬谞讟讜谞讬诐.
讛讜诇讱 诇讛讬讜转 诇谞讜 讞讜讚砖 讗讜拽讟讜讘专 诇讜讛讟 讘诪讬讜讞讚.

https://www.foxnews.com/politics/durham-assumed-parts-of-john-hubers-clinton-foundation-review-source

注讻砖讬讜 讗转诐 诪转讞讬诇讬诐 诇讛讘讬谉 诇诪讛 "讛谞讗讜专讬诐" 讜转拽砖讜专转 讛驻讬讬拽 讛诪诪讜住讚转 驻讜讞讚讬诐 驻讞讚 诪讜讜转 诪拽讬讜 讜讚讜讗讙讬诐 诇爪谞讝专 讗转 转讜诪讻讬讜?
https://www.bing.com/news/search?q=qanon&qft=interval%3d%228%22&form=PTFTNR

https://www.businessinsider.com/nancy-pelosi-facebook-criticism-qanon-posts-kara-swisher-2020-9

拽讜谞住驻讬专爪讬讛 讛讝讜讬讛?

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *