September 2, 2020, 8:27 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜

#驻讬爪讛讙讬讬讟 讬砖专讗诇.

讛讗诐 讛讗砖讛 "谞驻诇讛" 讗讜 砖诪讗 诪讚讜讘专 讘"讞讬住讜诇 专讗讬讜转"?

诪讜专砖转 讞讬讬诐 讚注讜讗诇 诇讜住拽讬?

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专.