September 17, 2020, 6:13 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

בטעות זפזפתי חצי שעה בין מהדורות ואלוהים ישמור, איזה בור של טמטום זה התקשורת הישראלית.
איזו הפקרות. מהדורות שמעודדות אנרכיה בלי הפסקה כשחצי שעה ראשונה מתמקדת בלשדר לציבור שאין בעיה להפר סגר (כי יש תירוצים!), בהסברים למה המשטרה לא באמת יכולה לעצור אתכם וכשבמקביל שולחים כתב לשידור חגיגי מארוחות חג מוקדמות וצפופות עם משפחות ענקיות "שהצליחו" בתחכומם האדיר לעקוף את הסגר (כשהשאלה הכי קשה היא מה בתפריט וכשהסתומים בחדר הצפוף מאחלים לעם ישראל שנה בלי קורונה)
חבורה של סתומים, אין לזה הגדרה אחרת.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.