September 16, 2020, 1:13 am

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜

转讞拽讬专 讞讚砖 讜讘诇注讚讬!

拽讜谞住驻讬诇讬拽住 讞诇拽 讛' – 讬讛诇讜诪讬 讚诪讬诐 诇谞爪讞 – 爪讬专 讙诇谞拽讜专, 讬砖专讗诇 讘讬转谞讜, 砖诇讗祝 讜讗驻砖讟讬讬谉 讘讗讬讬 讛讘转讜诇讛:

拽讜谞住驻讬诇讬拽住 讛壮: 讬讛诇讜诪讬 讚诪讬诐 诇谞爪讞 – 爪讬专 讙诇谞拽讜专, 讬砖专讗诇 讘讬转谞讜, 砖诇讗祝 讜讗驻砖讟讬讬谉 讘讗讬讬 讛讘转讜诇讛

__

转讝讻讜专转 – 讗诇讬 讗讘讬讚专, 砖讞拽谉 讬砖谉 讜诪砖讬讞 砖拽专 讞讚"砖 砖诇 拽讜谞住驻讬专讟讜专讬 讛讚讙诇讬诐 讛砖讞讜专讬诐:

讛专讞讘讜转 讜住讬诪讜讻讬谉 诇砖讬讚讜专 讛诪砖讜转祝 讗爪诇 讗讘讬 讝诇讬谞讙专 讞诇拽 讗' – 讗诇讬 讗讘讬讚专 讜"诪住诪讻讬 拽讜谞讙讜": 诇讬讘专诪谉, 讚谉 讙专讟诇专 讜讛讬讛诇讜诪讬诐 讘讗驻专讬拽讛

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *