August 4, 2020, 7:08 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜

诪转讞诪诐. 讛"砖讜转驻讛 讛注住拽讬转" 砖诇 讗驻砖讟讬讬谉 讜讘专拽 – 谞讬拽讜诇 讬讜谞拽专诪谉 注讜诇讛 诇讻讜转专讜转:

讬讗讬专 谞转谞讬讛讜 砖讬转祝 驻讜住讟 砖诇 讞砖讘讜谉 讛驻讗专讜讚讬讛 – "驻讬讬拽 砖讬 谞讬爪谉" 砖讘讜 讛讜讗 讗讜诪专 诇谞讜 诇讝讻讜专 讗转 讛砖诐 "谞讬拽讜诇 讬讜谞拽专诪谉":

https://mobile.twitter.com/NitzanShai/status/1290506241903493120

讛讗诐 讛诐 专讜诪讝讬诐 诇谞讜 注诇 驻专砖转 讛诪讬诪讚 讛讞诪讬砖讬 2.0 砖讞砖驻谞讜 诇驻谞讬 砖讘讜注?

驻专砖转 讛诪讬诪讚 讛讞诪讬砖讬 2.0 砖诇 讜拽住诇讘专讙, 讗驻砖讟讬讬谉, 讗讛讜讚 讘专拽 讜注讬专讬讬转 转诇 讗讘讬讘

砖转驻讜 讗转 讛诇讬谞拽 讘转讙讜讘讜转 诇爪讬讜抓!

讜诇讗 诇砖讻讜讞:
#follow_the_fallula

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *