August 20, 2020, 9:46 am

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

https://mobile.twitter.com/iki_cohen/status/1296159524043345920

馃挜

驻诇住讟讬谞讗讬 诪讛砖讟讞讬诐 讬讜爪讗 "讘爪讜专讛 诇讗 诪讬讚转讬转 讜诪讗讜讚 诇讗 谞讗讜专讛", 谞讙讚 讛讻谞讜驻讬讜转 砖诇 讘讻讬专讬 讛专砖讜转 讛诪讜诇讟讬 诪诇讬讜谞专讬诐 讜诪砖驻讞讜转讬讛诐. 讘讜讬讚讗讜 讛讜讬专讗诇讬 讛讜讗 讗讜诪专 砖讗讙'谞讚转 讛讻讬讘讜砖 讛讬讗 讘诇讜祝 砖谞讜注讚 诇砖专转 讗转 讛讻谞讜驻讬讜转 讛砖讜诇讟讜转, 讜诇砖专转 讗讬谞讟专住讬诐 讝专讬诐 注诇 讛讙讘 砖诇 讛注诐.

#the_great_awakening

_
转讝讻讜专转 #1 – 转讞拽讬专 拽讜谞住驻讬诇讬拽住 讞诇拽 讚', 诪讻讘住讜转 讛讻住驻讬诐 砖诇 诪专讻讝 驻专住 "诇砖诇讜诐", 讗驻砖讟讬讬谉 讜诪讬诪讜谉 "诪讞讗转 讛讗讜讛诇讬诐" 砖诇 2011:

拽讜谞住驻讬诇讬拽住 讞诇拽 讚壮: 讙壮驻专讬 讗驻砖讟讬讬谉 讜诪讻讘住讜转 讛讻住驻讬诐 砖诇 诪专讻讝 驻专住 诇砖诇讜诐 讜诪讞讗转 讛砖诪讗讛诇讬诐 2011

转讝讻讜专转 #2 – 拽讘讜爪转 诪专讟讬谉 砖诇讗祝, 诇讬讘专诪谉, 讛拽讝讬谞讜讗讬诐 讜讛讗讬谞讟专住 讛讗诪讬转讬 诪讗讞讜专讬 "转注砖讬讬转 讛谞住讬讙讜转":

诪专讟讬谉 砖诇讗祝 讜诇讬讘专诪谉: EndGame

转讝讻讜专转 #3 – "诪讬 诪讻转讬讘 讗转 诪讚讬谞讬讜转 讛砖诇讜诐":

诪讬 诪讻转讬讘 讗转 诪讬讚谞讬讜转 讛状砖诇讜诐状?

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *