August 12, 2020, 1:51 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://mobile.twitter.com/YairNetanyahu/status/1293510589063536640

המשפט הזה הוא בעל משמעות עמוקה הרבה יותר ממה שגלוי לעין.
תורת "המלך הפילוסוף" היא הבסיס הפילוסופי ל"טכנוקרטיה" ושלטון ה"פקיד הנאור" שקבוצות האינטרסים החזקות שואפות לבסס כאן ובשאר העולם.

בקרוב הרחבה שלנו בנושא, יש למה לצפות.

ציטוט מתוך ספרה של המשנה ליועמ"ש "הוד נאורותה" דינה זילבר, "בירוקרטיה כפוליטיקה":

טענתי היא כי במדינה המנהלית חשיבותו של המנהל הציבורי ראשונה במעלה. לפיכך חשוב שהדרג הפקידותי יכיר בכוחו לעצב מדיניות בנושאים קרדינליים. המגמה החשובה היא העתקת מרכז הכוח השלטוני ויכולת ההכרעה המעשית בשאלות של מדיניות, מהדרג הפוליטי הנבחר לדרג הפקידותי הממונה. תהליכים אלו מתרחשים במסווה של נייטרליות ושל מומחיות אובייקטיבית, תוך עקיפת ההליך הדמוקרטי וסיכונו, מבלי ליתן דין וחשבון לציבור הרחב שגורלו נקבע בדרג הפקידותי.

התחום המשפטי הוא דוגמה לתחום בו שולטת שפה משלו, ההופכת נפוצה ומובנת יותר בחברה הממושפטת שלנו. השיח השורר בו הוא שיח פנימי של מומחיות. מונחים כמו סבירות ומידתיות הם חלק משיח פנימי של גילדה מקצועית. לאדם מן היישוב שאינו בעל השכלה משפטית אין אפשרות אמיתית לפצחו. באופן הזה מתאפשר המשכה של שליטת המומחים המרכזיים באופן קבלת ההחלטות. קבוצות אינטרס אחרות, הנעדרות את הכרת הקודים הנדרשים, אינן יכולות אפילו להתחרות בתנאים שווים על אפשרות עיצוב המדיניות.

הבנתם?

האם "דיפ סטייט" זו קונספירציה הזויה או מציאות עגומה?

האם אתם ערים?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.