July 9, 2020, 3:41 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

רק מזכיר שב-2005 התכוון ברק להתמודד על ראשות העבודה וב-2007 התמודד וזכה. ההוצאה המותרת אז הייתה כמיליון שח למתמודד

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.