July 7, 2020, 12:36 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜馃挜馃挜馃挜馃挜馃挜馃挜馃挜馃挜馃挜馃挜馃挜
**BOOM!*

讚讬讜讜讞 讘诇注讚讬 砖诇 讛讚讬讬诇讬 诪讬讬诇:
诇讙讬诇讬讬谉 诪拽住讜讜诇 讬砖 讙讬讘讜讬讬诐 砖诇 讻诇 讛讞讜诪专讬诐 砖讗驻砖讟讬讬谉 讗住祝 注诇 讻诇 诪讬 砖讛砖转转驻讜 讗爪诇讜 讘诪讬谉 注诐 讛拽讟讬谞讜转.
诪拽住讜讜诇 砖讜诪专转 讗转 讛讞讜诪专讬诐 讛专注讬诇讬诐 讻"转注讜讚转 讘讬讟讜讞" 诇诪拽专讛 砖讬拽专讛 诇讛 诪砖讛讜, 讛讞讜诪专讬诐 讛诐 住专讟讜谞讬诐 砖诇 讗讞"诪讬诐 砖"讞讙讙讜" 注诐 讛拽讟讬谞讜转.

诪转讞诪诐.
#follow_the_fallula

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8494411/Ghislaine-Maxwell-secret-stash-Jeffrey-Epsteins-sex-tapes.html?fbclid=IwAR167fVMhBOR42WB6ksWsWaPt5HdcfyLe47OSmBjAFm9q9jcPKKZmsI6tI0

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专.