July 28, 2020, 10:18 am

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃敟
诪转讞诪诐:

讞讘专 讛拽讜谞讙专住 诪讗讟 讙讬讬抓 讛讙讬砖 转诇讜谞讛 驻诇讬诇讬转 专砖诪讬转 诇转讜讘注 讛讻诇诇讬 讘讬诇 讘讗专 谞讙讚 爪讜拽专讘专讙 讜驻讬讬住讘讜拽, 讛讻诇 讘讝讻讜转 讛转讞拽讬专 砖诇 讙'讬讬诪住 讗讜拽讬祝 讜驻专讜讬讬拽讟 讜专讬讟讗住 注诇 #讛爪谞讝讜专讛_讛谞讗讜专讛

https://mobile.twitter.com/JamesOKeefeIII/status/1287832601860997132

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *