July 26, 2020, 6:08 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

מפגינים מקצועיים (לכאורה), שרשור מעניין מאוד.

https://mobile.twitter.com/Sigal_bz/status/1287419450543747072

עדכון:

נמצא פרופיל הטוויטר שלה:
https://mobile.twitter.com/mariahope269for

עדכון נוסף:

טענות לכך שהיא עוסקת בזנות לכאורה ובמסיבות מין (לא לכאורה):
https://mobile.twitter.com/TsahiRight/status/1287432356941516805

https://mobile.twitter.com/VXd2imC8Xn95FNE/status/1287421577441705986

והיא נוהגת לחשוף את החזה שלה לצרכי "עסקים" על בסיס קבוע:
https://mobile.twitter.com/Sigal_bz/status/1287438022502502400

נראה שברק וחבריו צריכים להסוות את השחקנים שלהם בצורה טובה יותר. שוב אנו רואים את הכח האדיר שיש לרשתות החברתיות בימינו, כח שלראשונה נותן אפשרות לאזרח הפשוט לעקוף את תעמולני תקשורת הפייק בסיבוב ולחשוף את מה שהם מנסים להסתיר. נגמרו ימי ה"סרק סרק" והטיוחים.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.