July 16, 2020, 11:12 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜
讛转驻转讞讜转 诪驻转讬注讛 讘驻专砖转 转驻讬专转 讛转讬拽 (诇讻讗讜专讛) 诇注诪讬专诐 讘谉 讗讜诇讬讗诇 讘专爪讞 讛谞注专 讘讚讜诪讗, 诪讘讬讗讛 诇讚讞讬讬转 讙讝专 讚讬谞讜:

https://mobile.twitter.com/carmeldangor/status/1283723496783335426

讞砖讜讘 诪讗讜讚 诇拽专讜讗 讗转 讛砖专砖讜专 讻讜诇讜. 讛讗诐 讙诐 讻讗谉 谞转驻专 转讬拽 讜讛转驻讬专讛 讛讞讜讘讘谞讬转 诪转讙诇讛 讘诪注专讜诪讬讛?

专拽注 注诇 讛驻专砖讛:

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专.