July 10, 2020, 9:49 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

אז מי מארגן את ההפגנות "העממיות"?

למה אלדד יניב רוצה לראות כאן מהומות כמו בסרביה?

למה בנט מנהל "קבינט קורונה אזרחי" בשת"פ עם ה- INSS, מכון במימון זר שנחשף בתחקירי קונספיליקס שלנו?

____
תזכורת – על הגל הראשון של הקורונה ואנטומיית הדיסאינפורציה – ״הקונספירטורים״ החדשים הם תועמלני הסדר העולמי החדש:

על הגל הראשון של הקורונה ואנטומיית הדיסאינפורציה – ״הקונספירטורים״ החדשים הם תועמלני הסדר העולמי החדש

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.