July 1, 2020, 3:16 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜馃挜馃挜馃挜馃挜馃挜馃挜馃挜馃挜馃挜馃挜
讛讗诐 讝讜 驻专砖转 #驻讬爪讛讙讬讬讟 讛讬砖专讗诇讬转?
讘讜讗讜 谞注诇讛 注诇 #专讻讘转_讛诪讙专驻转讗讜转 讜谞爪讗 诇讛专驻转拽讛 "诪讗讜讚 诇讗 诪讬讚转讬转 讜诇讗 谞讗讜专讛":

注诇 讛驻讚讜驻讬诇 讛诪讜专砖注 注讝专讗 谞讗讜讜讬, 砖讝讛讘讛 讙诇讗讜谉 拽专讗讛 诇讜 "讗讬诪驻专讬讛", 讘讟讞 讻讘专 砖诪注转诐:
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/747/414.html

讗讘诇 讛讗诐 砖诪注转诐 注诇 砖讜转驻讜 诇讗专讙讜谞讬 讛"讗谞专讻讬住讟讬诐" 讘砖讟讞讬诐, 讞讬讬诐 讚注讜讗诇 诇讜住拽讬?

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *