׳אגדע את ידו׳ – מינוחים מאסונים בבית המשפט העליון

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה… סימן זה של הבונים החופשיים נקרא "הסימן השני של בונה מדרגת מארק מייסון" (Mark Mason). בספר הטקס המאסוני הידוע של דאנקן ההסבר לסימן הוא: "הסימן מתייחס לעונש כתוצאה מהמחוייבות של הבונה, וכמו כן למתחזה, והוא גדיעת יד ימינו".     מדובר בדרגה חשובה בדרך לקבלת דרגת ה"קשת המלכותית" המרכזית … המשך לקרוא ׳אגדע את ידו׳ – מינוחים מאסונים בבית המשפט העליון