ביקורתו של הרב ליבונטין על השתלטות הסוציאליזם המרכסיסטי על הישוב בארצנו, באמצעות ההסתדרות הציונית והסתדרות הפועלים

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה… קבוצה גדולה של מהפכנים שמאלניים עלתה לארץ בשנים תרס"ה–תרע"ה (1905-15) ובראשותו של בן-גוריון השתלטה באלימות על הישוב היהודי. פרופ. אניטה שפירא- (כלת פרס ישראל לציונות) ערכה מחקר מקיף בספרה28 "ההליכה על קו האופק" על צורת השתלטות אלימה זו, המבוסס בין השאר על פרוטוקולים של הדיונים במרכזי מפלגת מפא"י והועד-הפועל … המשך לקרוא ביקורתו של הרב ליבונטין על השתלטות הסוציאליזם המרכסיסטי על הישוב בארצנו, באמצעות ההסתדרות הציונית והסתדרות הפועלים