׳יהודית ודמוקרטית׳ – דיקטטורה של בג״ץ מחד ו׳רבנים׳ לזכיות אדם מאידך

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה… יאיר בר: הטרור התודעתי של הפרוגרס- דיקטטורה של בגץ מחד ורבנים לזכיות אדם מאידך. עוד בטרם התאוששנו מהפתוואה שהוציא מתחת ידו ראש הנחש, הכהן הגדול של הפרוגרס, אהרן ברק, וכבר מזנבים בנו ארגוני הקרן ממקום אחר: כזכור קבע הנחש הקדמוני, שבעבור השמאל הראדיקאלי הוא אבי האומה, המנהיג העליון ונשיא … המשך לקרוא ׳יהודית ודמוקרטית׳ – דיקטטורה של בג״ץ מחד ו׳רבנים׳ לזכיות אדם מאידך