ראשי התנועה הציונית הכריזו שהציונות היא השבתאות המודרנית.

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה… ראשי התנועה הציונית [הרצל (ביומנו, 17.6.1895, הוא כתב שהוא שבתאי-צבי המודרני כפי שצוין לעיל), אשר גינצבורג- "אחד-העם" ("על פרשת דרכים", ח"ג, הקדמה, תר"צ, ברלין), "המשורר" ח. נ. ביאליק גדול תלמידיו של "אחד העם" (ש. וורסס, "השכלה ושבתאות", עמ' 260-1) וכו'], כתבו והכריזו בגלוי, שהציונות הינה חלק מהארגון של השבתאות … המשך לקרוא ראשי התנועה הציונית הכריזו שהציונות היא השבתאות המודרנית.