״531420-2015: מס תיק החקירה נגד הארכי אנס פדופיל חיים דעואל לוסקי״