ספרד ואמרוקו: הסוד המלכותי של הבונים החופשיים השחורים באמריקה

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה… משהו לחשוב עליו עקב פיגוע הדריסה בספרד. על ספרד המורית שמעתם? אנדלוסיה? עבור האחוות הסודיות שמשמרות את רזי האיסלאם האזוטרי לא רק ספרד היא מקום כבוש שיש לשחרר ולהחזיר לתור הזהב המורי שלה, גם אמריקה. הסוד המלכותי של פרימייסונס השחורים בארה"ב היא שאמריקה, היא בעצם אמרוקו, כלומר הרחבה של האימפרייה … המשך לקרוא ספרד ואמרוקו: הסוד המלכותי של הבונים החופשיים השחורים באמריקה